Σχεδιασμός και ανάπτυξη website για το Μουσείο Καποδίστρια

Μουσείο Καποδίστρια

https://www.capodistriasmuseum.gr

2022

Το έργο αφορά στη δημιουργία του ιστότοπου του Μουσείου Καποδίστρια καθώς και ψηφιακών εφαρμογών για «το 1821 στα Επτάνησα». Στόχος ήταν η δημιουργία μιας ψηφιακής εμπειρίας που θα ενημερώνει για την πολισχιδή δράση του Ιωάννη Καποδίστρια και των Επτανήσων.

Το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών αποτελεί το πρώτο και μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Α. Καποδίστρια και λειτουργεί από το 1981. Στόχος του είναι να προσφέρει στον επισκέπτη ένα ταξίδι στην ιστορία της Κέρκυρας, της Ευρώπης και της νεότερης Ελλάδας, ακολουθώντας την πορεία της ζωής του πρώτου Κυβερνήτη του ελληνικού κράτους.

Η ανάγκη

Σε αυτό το έργο βρεθήκαμε μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση που ήταν η θεματολογία του Μουσείου. Κληθήκαμε να παρουσιάσουμε ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα σχετικά με μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, με τρόπο εύγλωττο και σύγχρονο. Αυτό αποτέλεσε μια εξαιρετική αφορμή να συνθέσουμε μια σειρά από εφαρμογές οι οποίες θα εξυπηρετούσαν αυτούς τους σκοπούς. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο άξονας ενδιαφέροντος στον οποίο έπρεπε να κινηθούμε. Το έργο δεν αποτελεί μόνο ένα φόρο τιμής στην προσωπικότητα και το πνεύμα του Ι.Καποδίστρια, αλλά αφορά το μουσείο ως ζωντανό οργανισμό και η ισορροπία αυτή ήταν μια πρόκληση να διατηρηθεί.

Η προσέγγιση

Για να εκπληρώσουμε τον βασικό στόχο, ο οποίος είναι η αναγνωρισιμότητα του φορέα, δημιουργήσαμε ένα σύνθετο έργο που αποτελείται από διαφορετικές ψηφιακές εφαρμογές με συγκεκριμένο στόχο η κάθε μία. O ιστότοπος έχει διπλό χαρακτήρα, έχει σαν στόχο να επικοινωνήσει το περιεχόμενο και τις δράσεις του μουσείου και ταυτόχρονα να συμβάλλει πιο ενεργά στην διάθεση εξωστρέφειας του οργανισμού δημιουργώντας νέο ψηφιακό περιεχόμενο για το πρόσωπο του Ι. Καποδίστρια και τα Επτάνησα γενικότερα. Αυτό το ρόλο έχουν οι ψηφιακές εφαρμογές: «Η ψηφιακή περιήγηση στον Κήπο του Μουσείο», «Τα πρόσωπα», «Ένα δίκτυο επαφών», «Ένα νέο λεξιλόγιο», «Χρονολόγιο», «Με το βλέμμα στην επανάσταση».

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε αποτελείται από τα εξής διακριτά βήματα: Ορισμός Στόχων, Ανάλυση, UX Research, Δημιουργία content, Σχεδιασμός, Υλοποίηση. Κάθε βήμα από τα παραπάνω χωρίστηκε σε μικρότερες φάσεις. Δημιουργήσαμε ένα design system, το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να αναπτύξουμε κάθε μία από τις διαφορετικές εφαρμογές. Αυτές τις αντιμετωπίσαμε ως ξεχωριστά υποέργα που διέπονταν από μια ομοιογένεια, την οποία εξασφάλιζε η χρήση του design system.