Σχεδιασμός και ανάπτυξη website για τη Στροφιλιά

Στροφιλιά

2022

Η συμμετοχή αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου ιστότοπου της οινοπαραγωγικής εταιρείας Στροφιλιά. Στα πλαίσια της νέας ταυτότητας και εικόνας της εταιρείας, δημιουργήσαμε ένα website το οποίο ανταποκρίνεται στους στόχους που έχει θέσει η Στροφιλιά.

Η Στροφιλιά συγκαταλέγεται στις πιο δυναμικές και εξωστρεφείς εταιρείες στον κλάδο, έχοντας πάνω από 40 χρόνια συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας στην οινοποιεία και στην αμπελουργία. Οι άνθρωποι της Στροφιλιάς δεν διαχωρίζουν το κρασί από το αμπέλι αλλά τα αντιλαμβάνονται ως αδιαίρετη οντότητα, όπου το τελευταίο αποτελεί την απαρχή για το ταξίδι της οινοποιίας. Η αγάπη λοιπόν για τη γη, το κρασί και η συσσωρευμένη εμπειρία, αποτελούν τα βασικά διαπιστευτήρια της ποιότητας του κρασιού της Στροφιλιάς. Σημαντικός πυλώνας των δραστηριοτήτων της είναι οι πίστη στους ανθρώπους της, η Στροφιλιά είναι οι άνθρωποί της.

Η ανάγκη

Η Στροφιλιά έχει μια ιστορία πάνω από 40 χρόνων. Έχει κλείσει μέσα σε αυτό το διάστημα διάφορους κύκλους όσο αφορά τον χαρακτήρα της και τις εμπορικές της δραστηριότητες. Ένας νέος κύκλος έχει ανοίξει και η δημιουργία ενός νέου website το οποίο θα αποτυπώνει την νέα φυσιογνωμία της εταιρείας, με τρόπο που δεν θα ακολουθεί τα πρότυπα και τις νόρμες αλλά θα δημιουργήσει την δική του ξεχωριστή οπτική γλώσσα ήταν βασικό ζητούμενο. Μεγάλη πρόκληση για εμάς ήταν να καταφέρουμε να αποδώσουμε τη νέα εικόνα της εταιρείας στην οποία να ισορροπούν οι αρχές της διαχρονικότητας και του νέου ξεκινήματος.

Η προσέγγιση

Έχοντας ως στόχο να αναδείξουμε μια μεγάλη πορεία μέσα στα χρόνια με σεβασμό στις βασικές αξίες της εταιρείας, προτείναμε μια λύση η οποία με αφηγηματικό τρόπο συνδέει το σήμερα με το παρελθόν, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια και τη συνέπεια. Κεντρικός άξονας στο concept του σχεδιασμού ήταν το αμπέλι, το κρασί, και οι άνθρωποι. Έχοντας λοιπόν αυτό το πλάνο οργανώσαμε και ανάλογα το περιεχόμενο σε μικρές συνεκτικές ιστορίες ώστε να εξυπηρετήσουν την αρχή της αφηγηματικότητας στην οποία στηριχτήκαμε.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην παρουσίαση των εξαιρετικών κρασιών της επιχείρησης. Στην τελική σελίδα του κάθε κρασιού ο χρήστης μπορεί να βρει εύκολα τα χαρακτηριστικά, την προέλευσή του, την οινοποίηση και τα βραβεία που έχει λάβει.

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε αποτελείται από τα εξής διακριτά βήματα: Ορισμός Στόχων, Ανάλυση, UX Research, Δημιουργία content, Σχεδιασμός, Υλοποίηση. Κάθε βήμα από τα παραπάνω χωρίστηκε σε μικρότερες φάσεις. Δημιουργήσαμε ένα μικρό και ευέλικτο Design System το οποίο να μπορεί να εξυπηρετήσει το website αλλά και μελλοντικές εφαρμογές.