Πρωτοβουλία 1821-2021

Ίδρυμα Ευγενίδου

www.protovoulia21.gr/

2020

Ο φορέας

Η Πρωτοβουλία 1821-2021 συγκροτήθηκε εν όψει της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής συνεργασίας κοινωφελών, πολιτιστικών και επιστημονικών ιδρυμάτων της χώρας και της Εθνικής Τράπεζας.

Η ανάγκη

Η Πρωτοβουλία 1821-2021 χρειαζόταν ένα σύγχρονο και λειτουργικό website για να επικοινωνήσει τις δράσεις των Ιδρυμάτων.

Η λύση

Η Πρωτοβουλία 1821-2021 επέλεξε την Tool για να σχεδιάσει και να αναπτύξει το νέο website. H ομάδα της Tool κατέγραψε αρχικά το κοινό και τους στόχους του website καθώς και τις ανάγκες που θέλει να επικοινωνήσει.

Κύριοι στόχοι της ιστοσελίδας είναι:

  1. Η ανάδειξη των δράσεων που συνδέονται με τον εορτασμό της διακοσαετηρίδας της Ελληνικής Επανάστασης τις οποίες διοργανώνουν τα επιμέρους Ιδρύματα και η Εθνική Τράπεζα που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία.
  2. Η προβολή των δράσεων τις οποίες υποστηρίζουν επιμέρους τα Ιδρύματα και η Εθνική Τράπεζα και έχουν υποβληθεί στην Πρωτοβουλία Διαλόγου και Συνεργασίας.
  3. Η παρουσίαση των δράσεων στο εξωτερικό που υποκινήθηκαν από την Πρωτοβουλία Διαλόγου και Συνεργασίας τις οποίες οργανώνουν οι επιμέρους επιτροπές ανά χώρα.
  4. H επιλεγμένη προβολή πολιτιστικών πόρων από μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από την ενότητα το «Έκθεμα του μήνα».

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αναπτύχθηκαν μια σειρά από διαφορετικές οντότητες: 

Πρόγραμμα/Event

Πρόκειται για το κυρίως περιεχόμενο του website και περιλαμβάνει τα εξής: Τίτλος, κείμενο/άρθρο, photo και video gallery, σύνδεση με ημερολόγιο, σύνδεση με φορέα, σύνδεση με άλλα σχετικά events, κατηγοριοποίηση κ.α.

Φορέας

Ειδική σελίδα για κάθε Ίδρυμα της Πρωτοβουλίας. Περιλαμβάνει βασικά στοιχεία φορέα, καθώς και τα σχετικά events/προγράμματα φορέα.

Ημερολόγιο

Στο ημερολόγιο προβάλλονται χρονολογικά ταξινομημένα όλα τα events/προγράμματα με ξεχωριστή χρωματική ένδειξη για την κατηγορία τους και σύνδεσμο στην τελική σελίδα του.

Έκθεμα του μήνα

Σε αυτή την ενότητα κάθε μήνα παρουσιάζεται ένα μοναδικό έκθεμα σχετικό με την Ελληνική Επανάσταση από έναν πολιτιστικό φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Σχεδιασμός

H Tool σχεδίασε ένα website με ιδιαίτερη αισθητική στο οποίο να λειτουργούν ισορροπημένα το παρελθόν και το μέλλον, συνδυάζοντας ένα καθαρό οπτικό περιβάλλον (UI) και μια κατανοητή δομή και λειτουργικότητα (UX).

Home page Ημερολόγιο Δράση Λίστα δράσεων