Πρωταγωνιστές website

http://www.protagonistes.gr

2017

Το website "Πρωταγωνιστές" περιλαμβάνει δημοσιογραφικό περιεχόμενο που διακρίνεται σε 4 κατηγορίες: τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και βιβλία. Οι σελίδες παρουσίασης έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν το χρήστη στην πλοήγησή του, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν το περιεχόμενο του site.

Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να επιλέξει και να παρακολουθήσει το video της εκπομπής που επιθυμεί, για εφημερίδες και βιβλία μπορεί να κατεβάσει και να διαβάσει το αντίστοιχο υλικό, ενώ για το ραδιόφωνο έχει επίσης πρόσβαση στο αντίστοιχο ηχητικό αρχείο.

Πρωταγωνιστές website Πρωταγωνιστές website Πρωταγωνιστές website Πρωταγωνιστές website Πρωταγωνιστές website