ΚΕΘΕΑ website

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

http://www.kethea.gr

2018

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) ανέθεσε στην Tool τον ανασχεδιασμό του κεντρικού του ιστότοπου με στόχο την ανανέωση της εικόνας του και της προβολής του μέσα από αυτόν.
Ο νέος ιστότοπος αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, παρέχοντας σε διαφορετικές ομάδες κοινού όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση τις ανάγκες τους. Οι χρήστες ουσιών και οι οικογένειές τους μπορούν αν βρουν ό,τι χρειάζονται σε σχέση με τα θεραπευτικά προγράμματα, να εντοπίσουν ένα ΚΕΘΕΑ κοντά τους με βάση το πρόβλημά τους, την ηλικία και την περιοχή τους. Σε ειδικές ενότητες μπορούν να ενημερωθούν για την πρόληψη, την έρευνα και την εκπαίδευση που υλοποιεί το ΚΕΘΕΑ, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πληροφορηθούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εκφράσουν τη στήριξή τους καθώς και να παρέχουν μια δωρεά online.
Ο σχεδιασμός του νέου website έγινε βασισμένος σε απλές γραμμές και σε συνδυασμό με την οργάνωση του περιεχομένου είχε σαν στόχο να ισορροπήσει εικαστικά και λειτουργικά δίνοντας μεγάλη σημασία στην εμπειρία του χρήστη.
Σημαντική επίσης παράμετρος στην υλοποίηση του νέου website ήταν η πλοήγηση στο περιεχόμενο από διάφορες συσκευές.