Χαρτιά Περράκης website

Χαρτιά Περράκης ΑΕ

www.perrakispapers.gr

2018

Η εταιρεία Χαρτιά Περράκης ιδρύθηκε το 1887 και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της. Επιλέγει μοναδικά χαρτιά από όλο τον κόσμο για να φιλοξενήσουν τις μοναδικές ιδέες των πελατών της.

H Tool ανέπτυξε το νέο website της εταιρείας Χαρτιά Περράκης, ενώ τη σχεδίαση ανέλαβε η MNP. Οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν με διαδραστικό τρόπο τα χαρτιά που επιθυμούν χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και ταυτόχρονα να ομαδοποιούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Στο site παρουσιάζονται επίσης με αναλυτικά στοιχεία οι κατάλογοι με όλα τα χαρτιά και φακέλους της εταιρείας.

Επιπλέον, στο website υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας online καθώς και εργαλεία υπολογισμού αντικειμένων, βάρους και ποσότητας χαρτιών με βάση τις επιλογές του χρήστη.

Η ανάπτυξη του website είχε μια αυξημένη πολυπλοκότητα γιατί έπρεπε να συνδυαστούν σύνθετες δομές δεδομένων με συσχετίσεις και αλληλεξαρτήσεις του περιεχομένου, καθώς και να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του front-end development φέρνοντας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Χαρτιά Περράκης website Χαρτιά Περράκης website Χαρτιά Περράκης website Χαρτιά Περράκης website