Εφαρμογές Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

2017

Για την ενίσχυση της διαδραστικότητας με τον επισκέπτη του μουσείου, σχεδιάστηκαν σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες εκπαιδεύουν και ενημερώνουν.

Οι εφαρμογές έχουν εγκατασταθεί τοπικά και λειτουργούν σε οθόνες αφής.