Διάλογοι website

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

https://dialogues.snf.org/

2020

Οι Διάλογοι είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που περιλαμβάνει μηνιαίες εκδηλώσεις πάνω σε κάποια θεματική από αυτές που δραστηριοποιείται το ΙΣΝ: Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια.

Το website που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τους Διαλόγους έχει ως αντικείμενο την προβολή των εκδηλώσεων, τόσο αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν όσο και αυτές που θα γίνουν στο μέλλον. Για τις παρελθούσες εκδηλώσεις είναι διαθέσιμο το video της εκδήλωσης μέσα από του YouTube αλλά και αναλυτικά στοιχεία για τους ομιλητές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπάρχει η δυνατότητα αναμετάδοσής της μέσω live streaming.

Το website είναι απλό και λειτουργικό, προβάλλοντας την οπτική ταυτότητα των Διαλόγων και χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο interface για την πλοήγηση στο περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη εμπειρία στον χρήστη.