Αρχείο Λουκιανού Κηλαηδόνη

https://www.loukianoskilaidonis.gr/

2022

Ένα ταξίδι στο θαυμαστό κόσμο του Λουκιανού Κηλαηδόνη και τη μουσική του.
Αφού μελετήσαμε το αρχείο του καλλιτέχνη και μυηθήκαμε στο ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος, αρχίσαμε να ξεχωρίζουμε στοιχεία όπως χρώματα, εικόνες, νότες, σημειώσεις. Σχεδιάσαμε με απλότητα ακροβατώντας ανάμεσα στην γλώσσα του ίδιου του μέσου και της προσωπικής παλέτας του Λουκιανού, φέρνοντας στο πρώτο επίπεδο το περιεχόμενο.

Ο χρήστης περιηγείται στο website μέσα από δύο μεγάλες ενότητες: τη ζωή και το έργο. Για την ενότητα ζωή επιλέξαμε τον άξονα του χρόνου ξεδιπλώνοντας ένα αφηγηματικό χρονολόγιο.

Το ίδιο και στο έργο, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε το αρχείο ως μικρές αφηγήσεις και όχι σαν μια ακαδημαϊκή καταγραφή.

Για τις ανάγκες της ψηφιοποίησης και της τεκμηρίωσης αναπτύξαμε ένα εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο το οποίο δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να δημιουργεί αρθρωτό περιεχόμενο και να δίνει ξεχωριστό βάθος σε κάθε έργο.

Σελίδα έργου Η Ζωή Το έργο